มกราคม 2547

วันเด็ก 10 มกราคมนี้ เด็กไทยไม่กินหวาน
ปลุกกระแสสุขภาพเด็กครั้งใหญ่ด้วย ปริศนา ทำไมมดไม่มีฟัน?

วันที่ 10 มกราคม 2547 เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน สนับสนุนให้ภาคีต่างๆ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ หวังปลุกระดม สร้างสุขนิสัยเด็กไทยยุคใหม่ ไม่ติดกินหวาน ด้วยการแจกของขวัญสำหรับเด็กๆ และครอบครัวที่เข้าร่วมงาน เป็น Tattoo sticker แทนขนม โดยมีเครือข่ายร่วมจัดงานวันเด็ก ทั้งในกรุงเทพฯ ขอนแก่น บุรีรัมย์ และหนองบัวลำภู แถมท้ายการรณรงค์ต่อเนื่องด้วยปริศนา “ทำไม มดไม่มีฟัน?”

ทันตแทพย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน กล่าวถึงการเข้าร่วมจัดงานวันเด็กกับหน่วยงานต่างๆ ในครั้งนี้ว่า “เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน มุ่งหวังให้กิจกรรมงานวันเด็กปีนี้ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เด็กๆ รวมทั้งผู้ปกครอง หันมาตระหนักว่า การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากๆนั้น จะส่งผลร้ายต่อสุขภาพในระยะยาว กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นจึงนอกจากให้ความรู้และความบันเทิงแล้ว ยังสอดแทรกเนื้อหาสาระของการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ รวมทั้งชี้ให้เห็นพิษภัยของการบริโภคน้ำตาลที่มากเกินจำเป็น โดยรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นจะอยู่ภายใต้ปริศนาชวนคิดว่า “ทำไม มดไม่มีฟัน?”

กิจกรรมที่เป็นไฮไลต์สำคัญ ของงานวันเด็กปีนี้อยู่ที่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ซึ่งมีภาคีเครือข่ายจากสมาคมกุมารแพทย์ฯ กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กฯ และอีกหลายองค์กร มาร่วมจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้เด็กๆ และครอบครัวที่มาร่วมงาน ได้ทั้งความสนุกกับกิจกรรมบันเทิง และเสริมสร้างความรู้ไปด้วย เช่น “ซุ้ม ขนม ขนม ขนม” กินขนมอย่างไรจะไม่เป็นภัยต่อสุขภาพ “ซุ้มยิ้มสวย ไร้น้ำตาล” การเล่นเกมส์ ให้ความรู้ ฝึกพับลูกโป่งเป็นรูปต่างๆ และการตอบคำถามชิงรางวัล ตั้งแต่ 8 โมงเช้าถึงเที่ยงวัน

นอกจากนี้ยังมีองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดงานวันเด็กในอีกหลายจุดคือ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงาน TAM (Thailand Animation and Multimedia) ภายในบู้ธของสมาคมพ่อแม่ลูก และในส่วนภูมิภาคที่ โรงเรียนร่มเกล้า และ สวท. หนองบัวลำภู โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ทั้งนี้ อาหารและเครื่องดื่มที่มีบริการในงานที่ภาคีไปร่วมจัดจะมีน้ำตาลผสมอยู่ด้วยน้อยที่สุด

ทันตแพทย์ศิริเกียรติ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า “เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน เริ่มใช้ปริศนา ทำไมมดไม่มีฟัน? ในการรณรงค์ครั้งนี้ เนื่องจากชีวิตของมดมีอะไรหลายอย่างที่น่ารู้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับน้ำตาล เราจึงเปิดโอกาสให้เด็กๆทุกเพศทุกวัย รวมถึงวัยรุ่น ครอบครัว และผู้ใหญ่ในสังคม ร่วมกันแต่งนิทานภายใต้ปริศนา ทำไม มดไม่มีฟัน? ซึ่งจะเป็นการฝึกทักษะการสังเกต การค้นคว้าหาข้อเท็จจริง การใช้จินตนาการ รวมทั้งการสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้ช่วยกันเรียบเรียงแต่งนิทานเป็นตอนๆ โดยส่งนิทานมาที่ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ตู้ ปณ. 229 ปณจ. นนทบุรี 11000 ซึ่งช่วงปลายปีเราจะนำเอานิทานแต่ละตอน มาเรียบเรียง และนำเสนอเป็นละครเพื่อรณรงค์ไม่กินหวานในแต่ละท้องถิ่น รายละเอียดสามารถดูได้จาก http://www.maikinwan.com”

“งานวันเด็กที่เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานร่วมกับภาคีจัดขึ้น จึงเป็นเวทีจุดประกายให้เด็กๆ ครอบครัว และบรรดาผู้ใหญ่ ได้ตระหนักถึงการบริโภคน้ำตาลเกินความจำเป็นในสังคมไทย และใส่ใจถึงสุขภาพของเด็กๆด้วยจึงขอเชิญชวนท่านที่อยู่ใกล้เคียงจุดจัดงานต่างๆ ดังกล่าว ไปร่วมงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพได้ในวันเด็กแห่งชาติที่จะถึงนี้” ทันตแพทย์ศิริเกียรติ กล่าวในที่สุด

************ )?( ************