โปสเตอร์ และภาพระบายสี

เนื่องจากเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานมีงบประมาณที่จำกัด ไม่สามารถ (ไม่มีปัญญา) จัดทำสื่อเพื่อแจกจ่ายให้ทุกๆ โรงเรียนได้ เราจึงริเริ่มทำสื่อพร้อมพิมพ์ (Ready-to-print) ที่พื้นที่หรือโรงเรียนสามารถนำไปใช้เพื่อเล่นกับเด็กๆ ได้ ทั้งนี้เป็นการกระจายรายจ่ายให้กับโรงเรียนที่สนใจทำโครงการ "โรงเรียนอ่อนหวาน" ด้วยเน้อ

วิธีจัดเก็บ (Save)

โปสเตอร์เหล่านี้เป็นภาพพร้อมพิมพ์ที่สามารถ Download เพื่อนำไป print บนกระดาษขนาด A4

  1. คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดจริง
  2. right click ที่ภาพ แล้วเลือก Save Picture As... เพื่อ save file ลงในคอมพิวเตอร์
  3. Print ภาพจากโปรแกรมสำหรับ Graphics ที่อ่านไฟล์ตระกูล gif ออก เช่น Paint shop pro เป็นต้น

วิธีใช้

กรุณาใช้โปสเตอร์เป็นชุด ไม่ควรนำโปสเตอร์แต่ละชุดไปติดพร้อมๆ กัน ควรจะติดทีละชุด แล้วเอาออกก่อนที่จะนำเอาโปสเตอร์ชุดใหม่ขึ้นไปติดต่อไป เพื่อป้องกันเด็กสับสน

ปล. ไม่จำเป็นต้องติดทุกใบก็ได้ เลือกใช้เอาตามใจชอบจ๊ะ

 

ชุดที่ศูนย์ ทำไมมดไม่มีฟัน?

ภาพบอกใบ้ประกอบการแต่งนิทาน "ทำไมมดไม่มีฟัน?"

andsweetmilkThai.gif (36608 bytes) anttongueThai.gif (36468 bytes) antwonderThai.gif (20051 bytes) antshoppingThai.gif (31525 bytes) antconverseTH.gif (28896 bytes) antfetusThai.gif (24778 bytes) antweepQnThai.gif (23360 bytes) antlickThai.gif (23438 bytes)

ชุดระบายสี สำหรับเด็กเล็ก (คำเมือง)

ชุดระบายสี สำหรับเด็กเล็ก (ภาษาอีสาน)

 

ชุดที่หนึ่ง สิทธิ์ของเด็ก

ลองตั้งคำถามกับเด็กๆ ดูว่าเด็กๆ จะมีสิทธิ์ได้อะไรอีกจากการกินหวาน...

 

ชุดที่สอง กินหวานได้อะไร

เป็นการเฉลยคำถามจากโปสเตอร์ชุดก่อนหน้า อาจตัดเรื่องการให้ขนมเป็นรางวัล และการกินหวานของแม่ได้

 

ชุดที่สาม อัศจรรย์หมายเลข 6

สนุกกับตัวเลขซึ่งน่ามหัศจรรย์จริงๆ ม. 156 ยังเปลี่ยนเป็นประกาศฉบับที่ 286 เลย

 

ชุดที่สี่ ขำขำแนวนอน

ภาพล้อเลียนพฤติกรรมคนสังคม + คำพังเพย 1

 

ชุดที่ห้า ขำขำแนวตั้ง

ภาพล้อเลียนพฤติกรรมคนสังคม + คำพังเพย 2

 

ส่ง Comment ได้ที่ maikinwan@yahoo.com